Chi Phí Du Học Hàn Quốc

Chi Phí Du Học Hàn Quốc

CHI PHÍ PHẢI ĐÓNG CHO TRƯỜNG TẠI HÀN QUỐC

STT

NỘI DUNG

CHI PHÍ

CHI TIẾT

1

Tiền nhập học

100,000

Phí nhập học chỉ đóng năm đầu tiền

2

Học phí

5,280,000

Học phí một năm

3

Phí bảo hiểm du học sinh

110,000

Bảo hiểm tai nạn dành cho du học sinh

4

Sách giáo khoa

50,000

Tiền giáo trình ,phí tài liệu

5

Ký túc xá

675,000

Tiền ở 3 tháng

(bao gồm phí ăn uống,mỗi tuần 10 buổi)

TỔNG CỘNG

6,215,000

(chí phí tính theo đơn vị tiền WON)