Chi Phí Du Học Nhật Bản

Chi Phí Du Học Nhật Bản

  *CHI PHÍ PHẢI ĐÓNG CHO TRƯỜNG TẠI NHẬT BẢN

STT

NỘI DUNG

CHI PHÍ

CHI TIẾT

1

Phí tuyển khảo

21,600

Chi phí xét hồ sơ của trường tại Nhật

2

Tiền nhập học

86,400

Phí nhập học

3

Học Phí

583,200

Tiền học phí một năm

4

Phí tham quan

10,000

Sẽ được tổ chức tham quan 2-3 lần trong năm

5

Phí bảo hiểm toàn dân

0

Bảo hiểm này học sinh sẽ tự đóng

6

Phí bảo hiểm du học sinh

16,000

Bảo hiểm tai nạn dành cho du học sinh

7

Sách giáo khoa

8,600

Cấp sách giáo khoa ban đầu học tại Nhật

8

Phí thi JLPT (2 lần)

11,000

Tiền thi năng lực tiếng Nhật 2 lần

9

Tiền ký túc xá (6 tháng)

198,000

Tiền ở 6 tháng (đã bao gồm tiền cọc 10,000 yên)

TỔNG CỘNG

934,800

(chí phí tính theo đơn vị tiền YÊN)