Chí Phí

Chí Phí

CHI PHÍ ĐI KỸ SƯ NHẬT BẢN

STT

NỘI DUNG

CHI PHÍ

1

Xử lý hồ sơ ,xin Visa

10,000,000 VND

2

Vé máy bay

13,000,000 VND

3

Chi phí hỗ trợ ban đầu tại Nhật

10,000,000 – 20,000,000 VND

TỔNG CỘNG

31,000,000 – 45,000,000 VND